Progut® Rumen Nedir?


Progut® Rumen; fermantasyon sonucu oluşan mayaların ısı yolu ile öldürüldükten sonra fermantasyon artıklarından ayıklanarak saflaştırılması ve hidrolizasyon işlemi ile parçalanması sonucunda elde edilen, içeriğinde nükleotid Betaglukan ve mannoprotein bulunan, 3’ü 1 arada bir yem bileşenidir.

Progut® Rumen, Rumen fermantasyonunu arttırır.

Alimetrics (Finlandiya) ve Hannover Üniversitesi Almanya’da yapılmış olan rumen simülasyonu denemelerinden elde edilen sonuçlara göre Progut Rumen:

  • Rumen fermantasyonunu
  • Rumendeki mikrobiyota sayısını
  • Uçucu yağ asidi üretimini
  • Propiyonik asit üretimini arttırarak, geliştirir.

Progut® Rumen’i diğer ürünlerden ayıran ve benzersiz yapan nedir?


Progut rumeni diğer ürünlerden ayıran ve benzersiz yapan özelliği maya hücresini parçalamak için uygulanan hidroliz işlemidir. Maya hücresi ilk önce ısıl işlem tabi tutularak inaktif hale getirilir, daha sonra hidroliz işlemine tabi tutularak, daha etkili, çözünür ve bioaktif, partikülce daha zengin hale getirilir. Böylece daha kalıcı sonuçlar elde edilen, daha tutarlı bir ürün elde edilir.

Hidroliz işlemine tabi tutulan Progut Rumenin içerdiği poli ve oligo sakkaritlerin çözünürlüğü, diğer inaktif mayaların içerdiği poli ve oligo sakkaritlerden 9 kat daha fazladır.

Progut®, Rumen’in Diğer Ürünlerden Farkı ve Benzersiz Özellikleri


Suomen Rehu, Progut Rumen’in özellikle sağmal ineklerin performans ve üretim üzerine olan etkilerini inceleyen bir çok deneme yapmıştır.

1. Süt işletmesinde gerçekleştirilen deneme
Progut Rumen’in süt ineklerinde, süt üretimi ve somatik hücre skoruna olan etkisi
D.J. Gaffney, M.R Sheeny, J.A Vuorenmaa, A.G Fahey. Published in Journal of Dairy Science, Sayı 97 E-supplement 2, Abstarct 1609.

A. Progut® Rumen bütün ineklerde süt verimini arttırmıştır.
Bu deneme süt verimi ortalama yıllık 9800 kg (32kg/gün) olan 248 holstein inek üzerinde yapılmıştır. Denemeye başlanmadan önce, hayvanlar; sağıldığı gün sayısı, denemeden önceki süt verimi ve içeriği esas alınarak deneme ve kontrol grubu olmak üzere yakın özelliklerde 2 gruba ayrılmıştır. Her iki grupda taze ot, ot silajı, mısır silaji ve konsantreden oluşan yem ile beslenmiştir.

Deneme grubundaki hayvanlara 10/g/gün Progut® Rumen verilmiştir. Progut Rumen, deneme grubundaki ineklerin hepsinin süt verimini gözle görülür bir biçimde arttırmıştır. (p<0,01). >30 kg süt veren ineklerin sütü 1,79 kg/gün, >24 kg süt veren ineklerin sütü 1,29 kg/gün artmıştır.

Progut® Rumen yüksek verimli hayvanların sütünü arttırdığı gibi orta verimli hayvanların sütünü arttırır.

B. Progut® Rumen, deneme grubunun tamamında somatik hücre sayısını azaltmıştır.
Somatik hücre sayısındaki düşüş özellikle yüksek süt verimli gruptaki hayvanlarda diğer gruba göre daha fazladır. Deneme grubundaki hayvanlardaki somatik hücre sayısı kontrol grubuna göre 62.000 hücre daha azdır. (384.900 hücre vs. 322.370 hücre)

2. Buzağı Bağışıklık Sistemine Etkisi
Neonatal buzağılarda, aşı uygulamasına karşı bağışıklık sisteminin reaksiyonu. Bütün buzağılar Progut Rumen içeren buzağı başlangıç yemi ile beslenmiştir.
Published in : Animal (2011) s:6 pp 953-960 The Animal Consortium 2011.E-supplement 2, Abstarct 1609.

A. Progut® Rumen verilen buzağılar aşı uygulamasından sonra daha antijen spesifik IgA üretmiştir.
Aşı uygulamasından 5 gün sonra Progut Rumen verilen buzağılarda kontrol grubundaki buzağılara göre daha fazla miktarda antijen spesifik IgA vardır.

B. Progut® Rumen verilen buzağıların dışkılarının yapısı ve sağlık durumları, kontrol grubuna göre daha iyidir. (P<0.05)