+90 232 502 02 58    info@agctarim.com

Ürün Yönetimi


ALIPHOS® MONOCAL, sıkı biçimde kontrol edilen şartlar altında, deflorinize fosforik asidin, dehidre kristalin dikalsiyum fosfat ile kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. Kullanılan fosforik asit saflaştırılmış ve istenmeyen elementler yok edilmiştir.

Paketleme, Etiketleme, Saklama


ALIPHOS® MONOCAL, 1000 kg lık big bag ya da 25 kg lık paketler şeklindedir, tır, demiryolu ya da gemi ile taşınabilir. Bütün ürünler (EC) 767/2009 düzenlemesine uygun olarak etiketlenmiş ve Yem Hijyeni mevzuatı 183/2005/EC ye uygun olarak, takip edilebilirliğini garanti etmek için lot numaraları ile tanımlanmıştır.

Serin ve kuru yerde uygun şekilde saklanırsa WINDMILL AQUAPHOS® üretim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüketilmelidir.

Image 1

ALIPHOS MONOCAL® Kullanımı


Image 1

ALIPHOS® MONOCAL, yüksek fosfor içeriğine sahip granül yem fosfatıdır. Saygın kanatlı enstitülerinin yaptıkları araştırmalara göre ALIPHOS® MONOCAL, en iyi sindirilebilir fosfor içeriğini sahip kalsiyum fosfattır. ALIPHOS® MONOCAL 0.73 oranında fosfor ve kalsiyum içerir. ALIPHOS® MONOCAL hafif asidiktir. ALIPHOS® MONOCAL oldukça akışkan olup diğer yem maddeleriyle kolayca harmanlanır ve tozuma yapmaz.

Neden ALIPHOS MONOCAL®


ALIPHOS® MONOCAL, bütün kalsiyum fosfatların içerisinde en iyi fosfor sindirimine sahiptir bu yüzden bütün yemler için en zengin fosfor kaynağıdır.

Özellikler


Kimyasal İsim Monokalsiyum fosfat
CAS Nº 7758-23-8
EC Nº 231-837-1
     
Kimyasal Formül Ca(H2PO4)2.H20
     
Kimyasal Bileşim ¹ Tipik Analiz Analiz Metodu
Toplam Fosfor (P), % 22.7 (σ=0.15) kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Fosforun bağıl çözünürlüğü    
% Amonyum sitrat (Petermann) 98 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Sitrik Asit 2% 99 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Su 75 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
Kalsiyum 17.5 Atomik absorpsiyon & kolorimetri
Ca/P 0.77  
pH (su içerisinde 1%b çözelti) 3.2 potentiometri
Nem, % 1 gravimetri
HCl, çözünmemiş kül, % 0.7 gravimetri
     
İstenmeyen Elementler ¹ ²    
Florin (F), % 0,09 iyon spesifik elektrot
Lead (Pb), mg/kg 2 indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi
Cadmium (CD), mg/kg 6 indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi
Arsenik (AS), mg/kg 6 atomik absorbsiyon (hidrit)
Merkür (Hg), mg/kg 0,01 atomik absorbsiyon (alevsiz)
Dioksin, ng/kg <0.2 GC/HR-MS
Dioksin ve Dioksin benzeri PCBs ng/kg <0.3 GC/HR-MS
Non-diyoksin benzeri PCBs, ug/kg <1 GC/HR-MS
     
Fisizksel Özellikler    
Yoğunluk    
gevşek kg/dm³ 0.9 gravimetri
dağınık, kg/dm³ 1 gravimetri
Parçacık boyutu, mm 0.2<90%<01.2 granülometri (elek analizi)

(1) İsteğe bağlı analiz

(2) Güncel EC mevzuatına uygun, Talimat 2002/32/EC, 2003/57/EC, 2003/100/EC, 2005/87/EC, 2006/13/EC, 2008/76/EC ve 2009/141/EC; Düzenleme (EC) 178/2002, 183/2005, 767/2009, 575/2011, 277/2012 ve 63/2012

ALIPHOS ROTTERDAM


B.V. Zevenmanshaven Oost 139
3133 CA Vlaardingen, The Netherlands

Tel: +31 10 4452777
Fax: +31 10 4452738
Email: animalnutrition@aliphos.com
www.aliphos.com

Ürün Yönetimi


WINDMILL DICALPHOS®, sıkı biçimde kontrol edilen şartlar altında, deflorinize fosforik asidin, kalsiyum kaynağı olarak kullanılan sönmüş kireçtaşı ya da kireç ile kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilmiştir. Kullanılan fosforik asit saflaştırılmış ve istenmeyen elementler yok edilmiştir.

Paketleme, Etiketleme, Saklama


WINDMILL DICALPHOS®, 1000 kg lık big bag ya da 25 kg lık paketler şeklindedir, tır, demiryolu ya da gemi ile taşınabilir. Bütün ürünler (EC) 767/2009 düzenlemesine uygun olarak etiketlenmiş ve Yem Hijyeni mevzuatı 183/2005/EC ye uygun olarak, takip edilebilirliğini garanti etmek için lot numaraları ile tanımlanmıştır.

Serin ve kuru yerde uygun şekilde saklanırsa WINDMILL AQUAPHOS® üretim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüketilmelidir.

ALIPHOS DICALPHOS® Kullanımı


WINDMILL DICALPHOS®, kaba toz yapıda ve akçıdır, bu özelliği diğer yem maddeleri ile kolay harmanlanmasını sağlar. WINDMILL DICALPHOS® yüksek miktarda fosfor ve kalsiyum içeriğine sahiptir ve fosfor sindirile bilirliği çok yüksektir. Bu sebeple bütün yemlerde ve nötral pH değeri olan özel mineral karışımlarında kullanılabilir. WINDMILL DICALPHOS® higroskopik değildir ve tozlaşmaya neden olmaz.

Neden WINDMILL DICALPHOS®


WINDMILL DICALPHOS® zengin mineral içeriği ve yüksek fosfor sindirimini bir araya getiren tek üründür.

Özellikler


Kimyasal İsim Dikalsiyum fosfat
CAS Nº 7757-93-9
EC Nº 231-826-1
     
Kimyasal Formül CaHPO4
     
Kimyasal Bileşim ¹ Tipik Analiz Analiz Metodu
Toplam Fosfor (P), % 20 (σ=0.2) kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Fosforun bağıl çözünürlüğü    
% Amonyum sitrat (Petermann) 97 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Sitrik Asit 2% 98 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
Kalsiyum (Ca) ,% 27 Atomik absorpsiyon & kolorimetri
Ca/P 1,35  
Klorid (Cl) (NaCl) 0.025 Potentiometrik titrasyon
pH (su içerisinde 1%b çözelti) 6.3 potentiometri
Nem, % 0.3 gravimetri
HCl, çözünmemiş kül, % 0.7 gravimetri
     
İstenmeyen Elementler ¹ ²    
Flor (F), % 0,12 iyon spesifik elektrot
Kurşun (Pb), mg/kg 3 indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi
Kadmiyum (CD), mg/kg 5 indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi
Arsenik (AS), mg/kg 4 atomik absorbsiyon (hidrit)
Merkür (Hg), mg/kg 0,01 atomik absorbsiyon (alevsiz)
Dioksin, ng/kg <0.2 GC/HR-MS
Dioksin ve Dioksin benzeri PCBs ng/kg <0.3 GC/HR-MS
Non-diyoksin benzeri PCBs, ug/kg <1 GC/HR-MS
     
Fisizksel Özellikler    
Yoğunluk    
gevşek kg/dm³ 1.05 gravimetri
dağınık, kg/dm³ 1.20 gravimetri
Parçacık boyutu, mm 0.02<85%<0.6 granülometri (elek analizi)

(1) İsteğe bağlı analiz

(2) Güncel EC mevzuatına uygun, Talimat 2002/32/EC, 2003/57/EC, 2003/100/EC, 2005/87/EC, 2006/13/EC, 2008/76/EC ve 2009/141/EC; Düzenleme (EC) 178/2002, 183/2005, 767/2009, 575/2011, 277/2012 ve 63/2012

ALIPHOS ROTTERDAM


B.V. Zevenmanshaven Oost 139
3133 CA Vlaardingen, The Netherlands

Tel: +31 10 4452777
Fax: +31 10 4452738
Email: animalnutrition@aliphos.com
www.aliphos.com