Acetona Energy Nedir?


Acetona Energy, yeni doğum yapmış, geçiş dönemindeki hayvanlarda ve sıcaklık stresinden etkilenen sağmal hayvanlarda, enerji ihtiyacını desteklemek için geliştirilmiş bir üründür.

Acetona Energy, lezzetli içeriği sayesinde, yem tüketimine teşvik eder. Kan şekeri prekursorları ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyen ürünlerden oluşur.Kan şekeri prekursorlarının desteklenmesiyle kan şekeri seviyesi yeterince yüksek tutulur ve ketozis riski azalır.

Xylitol, rumeni by-pass geçerek, glikoz sentezleyen şeker muadilidir. Propilen glikol ile birleştiğinde kan şekeri üzerinde güçlü ve uzun süren bir etki oluşturur.

Niyasin, karaciğer fonksiyonlarını destekler. Melas ise ürünü daha lezzetli bir hale getirir.

Acetona Energy sağmal hayvanlar ve buzağılar için oldukça etkili ve lezzetli bir enerji kaynağıdır.

Kullanım Talimatı


İnek ve düvelerde buzağılamadan iki hafta önce kullanmaya başlayın. Aynı miktarı laktasyon pik seviyeye ulaştığında da kullanın. Beslenme ilk inseminasyona kadar sürdürülmelidir. Eğer yem düşük kalitede ise, iştah da istesizlik varsa veya hayvanın ketozis eğilimi varsa dozaj iki katına çıkartılabilir. Tavsiye edilen doz miktarı 0,5 kg/gündür. İki defa da verilmesi tavsiye edilir.

Koyun ve keçilerde doğumdan 14 gün önce kullanmaya başlayıp doğumu takip eden 8’inci haftaya kadar kullanmaya devam ediniz. Tavsiye edilen miktar 0,05 kg/gün.