Ürün Yönetimi


WINDMILL AQUAPHOS®, sıkı biçimde kontrol edilen şartlar altında, deflorinize fosforik asidin, amonyak ile kimyasal reaksiyonu sonucunda üretilmiştir. Kullanılan fosforik asit saflaştırılmış olup, istenmeyen elementler yok edilmiştir.

Paketleme, Etiketleme, Saklama


WINDMILL AQUAPHOS®, 1000 kg lık big bag ya da 25 kg lık paketler şeklindedir, tır, demiryolu ya da gemi ile taşınabilir. Bütün ürünler (EC) 767/2009 düzenlemesine uygun olarak etiketlenmiş ve Yem Hijyeni mevzuatı 183/2005/EC ye uygun olarak, takip edilebilirliğini garanti etmek için lot numaraları ile tanımlanmıştır.

Serin ve kuru yerde uygun şekilde saklanırsa WINDMILL AQUAPHOS® üretim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde tüketilmelidir.

Image 1

WINDMILL AQUAPHOS® Kullanımı


Image 1

WINDMILL AQUAPHOS®, pazarda bulunan bütün yem fosfatları içerisinde en yüksek fosfat içeriğine sahiptir. Kanıtlanmış yüksek fosfat sindiriminin sonucu olarak aquatik ortamda yavaş fosfat salınımı, ürünü özellikle balıklar ve diğer su kültürü ırkları için yüksek konsantre yem üretiminde bir numaralı tercih yapmaktadır. WINDMILL AQUAPHOS®, su kültüründeki en ekonomik yem fosfatıdır.

Özellikler


Kimyasal İsim Mono-Amonyumfosfat
CAS Nº 7722-76-1
EC Nº 231-764-5
     
Kimyasal Formül NH4H2PO4
     
Kimyasal Bileşim ¹ Tipik Analiz Analiz Metodu
Toplam Fosfor (P), % 26 (σ=0.3) kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Fosforun bağıl çözünürlüğü    
% Sitrik Asit 2% 99 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
% Su 98 kolorimetri (p-molibdat kompleksi)
Toplam Azot,% 11 Kjeldahl
pH (su içerisinde 1%b çözelti) 3,8 potentiometri
Nem, % 0,3 gravimetri
HCl, çözünmemiş kül, % 0,1 gravimetri
     
İstenmeyen Elementler ¹ ²    
Flor (F), % 0,13 iyon spesifik elektrot
Kurşun (Pb), mg/kg 2 indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi
Kadmiyum (CD), mg/kg 7 indüktif eşleşmiş plazma spektrometresi
Arsenik (AS), mg/kg 4 atomik absorbsiyon (hidrit)
Merkür (Hg), mg/kg 0,01 atomik absorbsiyon (alevsiz)
Dioksin, ng/kg <0.2 GC/HR-MS
Dioksin ve Dioksin benzeri PCBs ng/kg <0.3 GC/HR-MS
Non-diyoksin benzeri PCBs, ug/kg <1 GC/HR-MS
     
Fisizksel Özellikler    
Yoğunluk    
gevşek kg/dm³ 0,75 gravimetri
dağınık, kg/dm³ 0,85 gravimetri
Parçacık boyutu, mm 0.1<90%<01.2 granülometri (elek analizi)

(1) İsteğe bağlı analiz

(2) Güncel EC mevzuatına uygun, Talimat 2002/32/EC, 2003/57/EC, 2003/100/EC, 2005/87/EC, 2006/13/EC, 2008/76/EC ve 2009/141/EC; Düzenleme (EC) 178/2002, 183/2005, 767/2009, 575/2011, 277/2012 ve 63/2012

ALIPHOS ROTTERDAM


B.V. Zevenmanshaven Oost 139
3133 CA Vlaardingen, The Netherlands

Tel: +31 10 4452777
Fax: +31 10 4452738
Email: animalnutrition@aliphos.com
www.aliphos.com